Операційне числення. Н.К. Дорошенко, В.Ф. Мясникова (на украинском языке)

01. Вступ
02. Оригінали і зображення. Основні визначення
03. Існування зображення
04. Властивості перетворення Лапласа. Теорема лінійності
05. Теорема подібності
06. Теорема зміщення
07. Теорема запізнення
08. Теорема диференціювання зображення
09. Теорема інтегрування зображення
10. Диференціювання оригіналу
11. Інтегрування оригіналу
12. Згортка функцій. Теорема множення зображень. Визначення згортки
13. Теорема множення зображень
14. Зображення періодичних оригіналів
15. Знаходження оригіналу в тому випадку, коли зображення – правильний раціональний дріб
16. Перша теорема розвинення
17. Друга теорема розвинення
18. Інтеграл Дюамеля
19. Формула перетворення
20. Розв'язання ЛДР
21. Розв'язання систем диференціальних рівнянь
22. Застосування операційного числення до задач електротехніки
23. Розрахунково-графічні завдання
24. Контрольні запитання
25. Властивості (теореми) операційного числення
26. Формули відповідності
27. Література
Яндекс.Метрика