13. Теорема множення зображень

Якщо і , то згортці функцій відповідає добуток їх зображень

. (25)

Приклад 17. Користуючись теоремою про згортку, знайти зображення функції

.

Розв’язання. Функція є згортка двох функцій

і .

.

.

Приклад 18. Користуючись теоремою про згортку, знайти оригінал функції

.

Розв’язання. Запишемо

.

.

За теоремою (3.2) маємо

.

Аудиторне заняття 3. (АЗ-3)

1. Користуючись теоремою інтегрування оригіналу, знайти зображення функцій:

.

2. Знайти згортку функцій:

.

3. Користуючись теоремою множення зображень, знайти оригінали за зображеннями:

.

Самостійна робота.

1. Знайти зображення функції.

2. Знайти згортку двох функцій.

3. Знайти оригінали функцій за теоремою множення зображень.

Варіант 1. .

Варіант 2. .

Варіант 3. .

Яндекс.Метрика