16. Перша теорема розвинення

Якщо зображення можна подати у вигляді

,

де , то можливий почленний перехід в простір оригіналів також за допомогою суми

.

Приклад 23. Знайти оригінал функції

.

Розв’язання.

За першою теоремою розвинення маємо

.

Зауваження. При розкладі в степеневий ряд виразу

Скористались формулою суми нескінченної геометричної прогресії

, у нас .

Яндекс.Метрика