21. Розв'язання систем диференціальних рівнянь

Якщо будь-який процес описується за допомогою систем ЛДР, то розв'язок системи можна отримати також операційним методом. Відміна буде лише в тому, що замість одного зображаючого рівняння одержують систему рівнянь. Ця система відносно зображень шуканих функцій буде лінійною алгебраїчною.

Приклад 29. Розв’язати систему рівнянь

.

Розв’язання. Переходимо в обох рівняннях від оригіналів до зображень.

.

Розв'яжемо систему за правилом Крамера:

.

.

.

.

.

Яндекс.Метрика