Вступ до функціонального аналізу (на украинском языке)

1.1. Метричнi простори. Визначення
1.2. Приклади
1.4. Збіжність
1.5. Повні метричні простори
1.6. Принцип стискуючих відображень
2.1. Топологiчнi простори. Визначення
2.2. База і збіжність
2.3. Неперервні відображення
2.4. Метризація
2.5. Компактність
2.6. Компактність у метричному просторі
3.1. Лінійні простори
3.2. Поняття норми
3.3. Евклідові простори
3.4. Підпростори в гільбертовому просторі
3.5. Комплексні евклідові простори
4.1. Неперервні лінійні функціонали. на нормованих просторах
4.2. Теорема Хана-Банаха
4.3. Спряжені простори
4.4. Слабка й сильна топології
5.1. Лiнiйнi оператори. Визначення та приклади
5.2. Обмеженість і неперервність операторів
5.3. Обернений оператор
5.4. Спряжений оператор
5.5. Спектр оператора
Передмова
Рекомендована література
Яндекс.Метрика